Els vostres power point

A partir d'ara anirem penjant els power point de les vostres presentacions orals a classe.
Recordeu que aquesta eina només és un suport visual, el que realment és important és com porteu a terme la presentació oral. Ja heu entés que les diapositives només contenen una síntesi del que expliqueu als vostres companys sobre el que heu assimilat després de preparar el tema utilitzant diverses fonts d'informació.